Jeet Kune Do (Jun Fan Kung Fu) on Bruce Leen luoma taistelulajisysteemi, joka sisältää hänen kehittelemiensä konseptien lisäksi myös hänen filosofiaansa.

Jeet Kune Do:ssa on elementtejä useista eri tyyleistä, joita Bruce tutki elämänsä aikana, mutta Wing Chun on kuitenkin JKD:n perustana. Jeet Kune Do on prosessi, jonka tarkoituksena on päästää irti tyylien ajatuksesta ja oppia käyttämään hyväksi sitä, mikä itselle sopii. Lee Jun Fan Kung Fu on laaja-alaisempi käsite, sisältäen curriculumin (ns.opetussuunnitelman), tekniikat ja metodit, jolloin se on siten yksi tyylisuunta. 


Absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own.
— Bruce Lee